Ende dieses Seitenbereichs.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt:

Präsentationen

Vorträge

 1. Internationale Tagung von der orthodoxen theologischen Fakultät von Thessaloniki und der protestantischen Fakultät von Strassbourg organisiert : Μ. Αθανάσιος και Άγιος Ιλάριος Πικταβίου: οι δογματικές προκλήσεις στον 4ο αιώνα. Ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση (Athanasius der Große und Hilarius von Poitiers: Die dogmatischen Herausforderungen im 4. Jh. Zwischen Osten und Westen). Thessaloniki 5.-7. November 2019. Vortrag: Το ιστορικοδογματικό πλαίσιο της εποχής το Μ. Αθανασίου και Αγίου Ιλαρίου Πικταβίου(„Der historisch-dogmatische Rahmen der Zeit von Athanasius der Große und Hilarius von Poitiers“)
 2. Gemeinsamer orthodox-katholischer Arbeitskreis Sankt Irenäus. 16. Jährliches Treffen. Trebinje (Bosnien und Herzegowina). 9.-13. Oktober 2019
 3. IXe Colloque de Patristique et d’Histoire ancienne: “Les Pères de l’Eglise et les esclaves“. La Rochelle, 4.-6. Oktober 2019. Vortrag: ‘L’esclavage dans les « homélies spirituelles » de Pseudo-Macaire’
 4. Symposium „Franz von Assisi.  Provokation – Inspiration – Irritation.  Franz von Assisi in der religiösen Auseinandersetzung heute“ von der Katholisch-Theologische Fakultät und die Ordensgemeinschaft der Franziskaner organisiert. Graz, 3.-4. Oktober 2019. Vortrag: „Damietta feiert: 800 Jahre Zusammentreffen von Sultan Al-Malik Al-Kamil mit Franziskus“.
 5. International Symposium on the 1600th Anniversary of Jerome's Death. Ljubljana, October 24th–26th, 2019 Slovenian Academy of Sciences and Arts in Cooperation with the Theological Faculties of Graz, Zagreb and Warsaw. 
 6. Tagung Jewish-Christian Dialogue in the Twentieth Century between Religious Tolerance and Anti-Semitism: Documents, Interpretations and Perspectives in the Christian Orthodox Context. Centrul de Cercetare Ecumenică (CCES)/ Institut für Ökumenische Forschung Hermannstadt. Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna”. Universitătea „Lucian Blaga” Sibiu/Rumänien, 9.-11. Juli 2019. Vortrag: “Israel and the Jews in the Kontakia of Romanos Melodas”.
 7. 66e Semaine d’études liturgiques: Liturgies de pèlerinages. Institut Saint Serge, Paris, 1.-4. Juli 2019. Vortrag: „Pèlerinage et processions dans l’Itinerarium Aegeriae”.
 8. Simpozion Internațional: Teologie și tradiție, spiritualitate și modernitate. Contribuția patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și a traducătorilor de cărți bisericești la spiritualitatea și cultura românească. Târgoviște, România, 29.-30. Mai 2019. Vortrag „Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru cel Ceresc milostiv este” („Seid barmherzig, wie es auch eure Vater ist!”)
 9. Simpozion Internaţional „Studia Theologica Doctoralia”, XI-a ediţie: „Slujind Adevărul, slujim pe Dumnezeu şi pe oameni: aspecte ale cercetărilor doctorale actuale”. 13-14 May 2019: Lecture: “O altă perspectivă a celui de-al doilea concilio ecumenic” (Das zweite ökumensiches Konzil. Eine andere Perspektive)
 10. Sixth International Patristic Symposium. Drobeta-Turnu-Severin (Romania), 7-9 May 2019. Vortrag: Lecture: “Site-urile biblice din Egiptul secolului al IV-lea” (Biblische  Stätten in Ägypten im 4. Jh.)
 11. Ανθρώπινο Σώμα στον Ρωμαιοκαθολικισμό („Der menchliche Leib im Katholizismus“),

Ραδιοφωνικός Σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος (Radiostation der Orthodoxen Kirche Griechenlands) im Kontext eine Reihe von Emissionen über den menschlichen Leib. 30. April 2019

 1. Erasmus Lehr- und Forschungsaufenthalt an der Universität Comillas. Madrid, Spanien 8.-13. April 2019.
 2. Erasmus Lehr- und Forschungsaufenthalt an der Universität Athen, Griechenland. 1.-5. April 2019.
 3. 800 Jahre des Treffens zwischen Franz von Assisi und dem Sultan Al-Malik Al-Kamil. Damietta, Ägypten. 1 März 2019.
 4. Dialogo di Pace e Serenità (Dialog von Frieden und Gelassenheit). Islamische Universität Al-Azhar, Kairo, Ägypten 2. März 2019.
 5. Im Osten viel Neues. Politik und Religion in Ost-Mitteleuropa – am Beispiel der griechisch-katholischen Kirchen. Ost-Mitteleuropa Forum. Graz, 26. Jänner 2019: Vortrag: “Die unierten katholischen Kirchen. Eine Einführung”.
 6. Ökumenisches Wochenende. Ökumenischen Forums christlicher Kirchen in der Steiermark. Graz 26. Jänner 2019: Vortrag: “Stand der Ökumene”
 7. Orthodoxe Theologie im europäischen Kontext: das Beispiel Rumäniens. Der Beitrag der rumänischen Orthodoxie zur christlichen Identität Europas und zum innerchristlichen Dialog. Ausbildungseinrichtung für Orthodoxe Theologie. Ludwig-Maximilians-Universität München. 22./23. November 2018. Vortrag: „Rumänisch-Orthodoxe monastische Spiritualität"
 8. Third International Conference: Historical Sources of Middle Eastern Christians from its beginning until 18th century) Franziskanisches Kulturzentrum Kairo, Ägypten, 15.-17. November 2018: Keynote Vortrag: “Egypt in the Fourth-Century Itinerarium Aegeriae”
 9. 15. Jahrestreffen des Gemeinsamer orthodox-katholischer Arbeitskreis Sankt Irenäus, 17.-21. Oktober 2018, Mariatrost, Graz.   
 10. 8th Internationaler Anafi Kongress: Venice: the New Alexandria, 9.-12. August 2018, Naxos/Griechenland.
 11. 65e Semaine d’Études liturgiques: “Le corps humain dans la liturgie”. Saint Serge, Paris. 2.-5. Juli 2018. Vortrag: “Corps et lieu, déplacement et mimesis dans l’Itinerarium Aegeriae”
 12. Seminar “Elemente de Patristica Comparata: Occident & Orient” (Vergleichbare patristische Elemente: Okzident & Orient) an der Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia/Rumänien. Masterprogram: Mediere Interculturală și Interreligioasă (Interkulturelle und interreligiöse Mediation). 31. Mai-1. Juni, 2018
 13. Center for Interdisciplinary Research Faith-Science-Mission St. Apostle Paul, Valahia Universität Targoviste, International Symposium: “Theology, Iconography, Testimony – Resilience of the Church by Culture and Spirituality”, 28.-29. Mai, 2018. Vortrag: „În spatele scenei Consiliului de la Constantinopol 381“ (Hinter der Kulissen des Konzils von Konstantinopel 381)
 14. 8ο Διεθνές Συνέδριο Ορθοδόξου Θεολογίας για την Αγία και Μεγάλη Συνόδο (Internationales Symposium Orthodoxer Theologie über die Heilige und Große Synode). Theologische Fakultät. Aristoteles Universität Thessaloniki. 21.-25. Mai 2018. Vortrag „Οι καθολικές απόψεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και μία σύγκριση με το Βατικανό Β’ “. (Katholische Perspektiven über die Heilige und Große Synode. Ein Vergleich mit dem Zweiten Vatikanum)
 15. Seminar auf Englisch: “Applying for Academic Positions. Presenting in International Conferences”. Centrul de Cercetare Ecumenică (CCES). Universitate „Lucian Blaga”. Sibiu, 17.-18. Mai
 16. Erasmus Lehr- und Forschungsaufenthalt an der Facultate de Teologie Andrei Șaguna din Sibiu/Rumänien, 14.-19. Mai 2018.
 17. XLVI Incontro di Studiosi dell'Antichità Cristiana. 10-12 Mai 2018: Time of God, Time of Man. Vortrag: “Re-presentation of Time by Ritual Mimesis at the Loca Sancta in the Itinerarium Aegeriae”
 18. Zukunftstraum Liturgie. Gottesdienst vor neuen Herausforderungen. Katholisch-Theologische Fakultät Graz. 3-5. Mai 2018
 19. Fünf Jahre Papst Franziskus. Abend zum Dekanat. Vortrag: „Jorge Bergoglio im Kontext seiner persönlichen Entwicklung“. 18. April 2018
 20. Der Theologie-Tag: „Wie rede ich von Gott in einer säkularen Zeit?“ 12. April 2018. Präsentation. Sprache(n) über Gott von ökumenischen Perspektiven.
 21. 5. Internationales Patristisches Symposium. Drobeta-Turnu-Severin (Rumänien), 23.-28. April 2018. Vortrag: “Islam from an Eighth Century Christian Perspective”.
 22. "European Academy of Religion”, Panel “The Primacy of the Bishop of Rome—Deep Roots and Historical Legacy”. Bologna, 5.-8. März 2018. Vortrag: “The Presentation of Primacy (and Synodality) during the First Millennium in the Documents of Ravenna (2007) and Chieti (2016) of the Joint International Commission for Theological Dialogue between the Roman Catholic Church and the Orthodox Church”.
 23. Commission for Ecumenical Encounter between the Oriental Orthodox Churches and the Catholic Church. Wien 27. 2-1.3. 2018.
 24. “The Epiclesis in Early Eastern Eucharistic Prayers”. Toronto Seminary of Liturgy. University of Toronto. Toronto, 24. Januar 2018
 25. International Conference “The St Paisy Readings devoted to the 295th anniversary of the birth of St Paisy Velichkovsky and his spiritual and cultural legacy”, 27–28 November 2017. Kiev, Ukraine. Organized by the Kievo-Pecherskaya Lavra of the Dormition and the A. I. Cuza Department of Slav Studies, Iași University, Romania. Paper: "At the Sources of St Paisy. Hesychasm and Monasticism in St Symeon the New Theologian".
 26. International Conference “Making Mission after the Model of Christ: Iconography and Use of Image in Mission. A Historical and Missiological Approach”. 2-5 November 2017. Andrei Șaguna Faculty of Orthodox Theology. Sibiu, Romania. Paper: “Iconicity in the first chapters of Maximus Confessors' Mystagogia”
 27. H έννοια της θέωσης σήμερα. Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης. Universität Ekklesiastische AkademieThessaloniki. Thessaloniki, 2. November 2017.
 28. Καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ. Μία αρχαία επιθυμία σε ένα σύγχρονο κόσμο. Theologische Fakultät Thessaloniki. 25. Oktober 2017.
 29. Erasmus Lehr- und Forschungsaufenthalt an der Universität Thessaloniki, 24. Oktober - 3. November, 2017.
 30. Leuven Encounters in Systematic Theology XI. Ecclesia Semper Reformanda:
  Renewal and Reform Beyond Polemics. Katholische Universität Leuven. 11.-14. Oktober 2017. Vortrag: “For everything that the Holy Spirit has touched, has been sanctified and changed” (Mystagogical Catecheses of Jerusalem. V,7). The Pneumatological Shift in the Syro-Palestinian Anaphorae of the Fourth Century”.
 31. 14th Jahrestreffen des Irenäus-, 4.-8. Oktober 2017, Kloster Caraiman (Rumänien).   
 32. Patristisches Colloquium “Pronoia in East and West”. Warschau 31. August- 3. September 2017. Vortrag: “La providence de Dieu chez les Pères Apostoliques”.
 33. 7th Internationaler Anafi Kongress: Milan: The Roman City of Christians, 23.-27. August 2017, Kloster Kalamiotissas, Anafi/Griechenland. Paper: De spiritu sancto του Αμβροσίου (De spiritu sancto von Ambrosius von Mailand)
 34. Școala Internațională de Vară a Doctoranzilor Teologi 2017. Facultate de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia.Icoană și misiune. Relația dintre chip și imagine în societatea actuală. Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, Sighișoara, Rumänien, 10.-14. Juli 2017. Hauptvortrag: “Apariția noțiunii de pământ sfânt în secolul al IV-lea” (Die Entstehung des Begriffs eines Heiligen Landes im 4. Jahrhundert)
 35. “O topografie a sfințeniei”. Studia Theologica Doctoralia., 8.-9. Juni 2017, Kloster Putna, Rumänien
 36. Center for Interdisciplinary Research Faith-Science-Mission St. Apostle Paul, Valahia Universität Targoviste, International Symposium: “Theology, Iconography, Testimony – Resilience of the Church by Culture and Spirituality”, 30-31 May, 2017. Vortrag: Există vreun loc sfânt și teren sfânt? (Gibt es “Heilige Stätten” und ein “Heiliges Land”?)
 37.  Simpozionului Internaţional «Explorări în Tradiţia Biblică Românească şi Europeană» (Internationales Symposium: Untersuchungen zu den rumänischen und europäischen biblischen Traditionen). Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iași, Rumänien. 18.-20. Mai 2017
 38. Săptămâna Europeană la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Rolul Theologiei într-o Europă secularizată (Europäische Wochen in der Universität “Alexandru Ioan Cuza of Iași, Rumänien). Vortrag: Papa Francisc, exemplu de lider pentru Europa (Papst Franziskus. Ein Vorbild für Führungspersönlichkeiten in Europa). Römisch-Katholische Theologische Fakultät, 16. Mai 2017. Iași, Rumänien
 39. Οι ανατολικές  Καθολικής εκκλησίες, ιδιαίτερα στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία (Die katholischen Kirchen des Ostens mit speziellem Fokus auf Ungarn und Rumänien) Theologische Fakultät der Universität Thessaloniki, 12. Mai 2017.
 40. Η σχέση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησία με την Ορθοδοξία (Das Verhältnis der Römisch-Katholischen Kirche zur Orthodoxie). Theologische Fakultät der Universität Thessaloniki, 10. Mai, 2017.
 41. Ο επίσκοπος της Ρώμης (Der Bischof von Rom). Theologische Fakultät der Universität Thessaloniki, 8. Mai 2017.
 42. Erasmus Lehr- und Forschungsaufenthalt an der Universität Thessaloniki 8.-13. Mai 2017.
 43. 4. Internationales Patristisches Symposium. Drobeta-Turnu-Severin (Rumänien), 1.-4. Mai, 2017. Vortrag: “Hodie uerbum Dei apparuit carne uestitum”. Die Inkarnation Gottes in Leos Predigt über die Geburt Christi.
 44. Konferenz zu den Anaphoren im Syrischen Ritus, Holy Spirit University of Kaslik, Libanon, 27.-28. April, 2017. Vortrag: “Some Trinitarian and Chiefly Pneumatological Issues in the East Syrian Anaphora of Theodore”
 45. Theologische Kurse Wien: Spezialkurs Die Geschichte der Kirche, 25 March 2017. Vortrag: Das Mönchtum - ein Stachel im Fleisch der Kirche? Ideale und ihre Wirklichkeiten
 46. 2. Internationale Konferenz über das monastische Erbe im Nahen Osten. Franziskanisches Kulturzentrum Kairo, Ägypten, 12.-14. Januar 2017. Keynote Vortrag: Monastic Egypt by the Beginning of the Fifth Century in the Prisma of the Historia Lausiaca
 47. Tagung des Irenäus-Arbeitskreises, Taizé/Frankreich. 2.-6. November 2016. Vortrag: Communion and Authority as Interrelated Concepts.
 48. The Greek Apologists of the Second Century – with particular regard to their connection to Athens. Internationale Konferenz organisiert durch Abo Akademi Universit und das Finnische Institut in Athen, 19.-21. Oktober 2016. Vortrag: The Holy Spirit in Athenagoras of Athens.
 49. «Η οικουμένη στην Αυστρία και ιδιαίτερα στο Γκρατζ» (Ökumene in Österreich und besonders in Graz) bei der Διεθνές Συνέδριο: Η ευθύνη της Ορθόδοξης Εκκλησίας για καταλλαγή (Internationale Tagung in der Aristoteles Universität Thessaloniki: Die Verantwortung der Orthodoxen Kirche für die Versöhnung) 19. Mai 2016
 50. Aristoteles Universität Thessaloniki Διεθνής Επιστημονική Διημερίδα „Ο διάλογος στη ζωή και το έργο των αγίων Κυρίλλου και Μεθόδιου και στην παράδοση τους“ (Internationale Tagung: Dialog im Leben und Werk der Hl. Kyrill und Methodios). 17.-18. Mai 2016
 51. Καθ’ ὁμοίωσιν του Θεού: Αρχαία επιθυμία σε έναν σύγχρονο κόσμο (Die Lehre der Theosis in der Geschichte) Vortrag im Rahmen des Seminars Σεμινάριο Ορθόδοξου Ερμηνευτικής Θεολογίας.  Θέματα ταυτότητας στα κείμενα τησ Βίβλου και της Αρχαίαw Εκκλησίας (Seminar von Hermeneutik der Orthodoxen Theologie: Identitätsthemen in Texten der Bibel und der Alten Kirche). Aristoteles Universität Thessaloniki mit Videokonferenz mit der Theologischen Fakultät Athen. 20. April 2016
 52. Dies Academicus 2016: Franz von Assisi und Papst Franziskus – Wege zur Barmherzigkeit im Spannungsfeld bewegter Zeiten, 14. April 2016. Theologische Fakultät Salzburg. Vortrag: “Papst Franziskus – Barmherzigkeit als Programm?”
 53. 17. Dezember 2015. Vortrag: Οι θεολογικές σπουδές από μία διεθνή προοπτική (Theologische Studien von einer internationalen Perspektive her) Theologische Fakultät. Aristoteles Universität Thessaloniki
 54. 16. Dezember 2015. Vortrag Η σύγχρονη πνευματικότητα της Κοπτικής Ορθοδόξου Εκκλησίας (Die zeitgenössische Spiritualität in der Koptisch-Orthodoxen Kirche). Aristoteles Universität Thessaloniki
 55. Colloque "Le Renouveau des études patristiques et l’oecuménisme".  Université Paul Verlaine-Metz. Metz, Frankreich. 20. -21. Oktober, 2015. Vortrag: “Le renouveau des études patristiques en Autriche et dans les pays de l’Est proches: Roumanie-Hongrie et le lien avec le dialogue œcuménique".
 56. Les Pères de l’Eglise à l’écoute du Peuple. Sensus fidelium et discours autorisés durant l’Antiquité tardive. La Rochelle, Frankreich, 9.-11- Oktober 2015. Vortrag: " La foi au Saint Esprit dans les débats pneumatomaques (les adversaires du Saint Esprit) aux IVe-Ve siècles".
 57. Patristic Colloquium: "Sophia – The Wisdom of God". Varna, Bulgarien, 28. September – 2. Oktober, 2015. Vortrag: "La sophie chez Syméon le Nouveau Thèologien"
 58. Jährliches Internationales Patristik-Symposium, Kloster St Ana, Orsova, Rumänien, 7. -10. September 2015. Vortrag: "Egyptian Monasticism according to Early Sources".
 59. PRO ORIENTE Sommerkurs 2015 „Pneumatologie in der Alten Kirche - Patristische Studien als Basis und Quelle der Ökumene“, Wien, 28. Juni bis 1. Juli 2015, Vortrag/Kurs: Der Heilige Geist bei den sogenannten „spirituellen Homilien“ des Ps.-Makarios.
 60. Konferenz „Christliches Mönchtum von Ost nach West. Monastische Traditionen und Modernität in Europa“, Universität Graz. 17.-19. Juni 2015. Vortrag: "Le mouvement ascétique syrien des 'messaliens' (priants) au 4e et 5e siècles. La prétention des 'parfaits' d'être la véritable Église".
 61. Vortrag: "The Historia Lausiaca and Diversity in Egyptian Monasticism". Universität Thessaloniki. 29. Mai 2015.
 62. Simpozion International "Dumitru Staniloae". Editia III-a. „Teologia academică și responsabilitatea ei în misiunea Bisericii”. Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” Iași, Rumänien. Vortrag: " Biserica: spital de campanie" ("Die Kirche als Feldlazarett"). 14.-16. Mai 2015.
 63. Şcoala Doctorală a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în colaborare cu Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii „Karl Franzens” din Graz (Austria). Kloster Neamţ. 11.-12. Mai 2015.  Vortrag: "Agnosce christiane dignitatem tuam. Leo the Great on the Mystery of Incarnation".
 64. The Second International Conference on Christian Egypt. Historiography in Egypt 284-641 AD, History Department, Ain Shams University Cairo, Egypt. Vortrag: "Monastic Egypt by the Beginning of the Fifth Century in the Prisma of the Historical Lausiaca”
 65. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο “Ο πάπας Λέων Α΄, ως γέφυρα διαλόγου Ανατολής και Δύσης”. (International Scholarly Conference: "Pope Leo I, as Dialogue Bridge between East and West"). Theologische Fakultät. Aristoteles Universität Thessaloniki, 20.-21. April 2015. Vortrag: Το μέγα του ελἒους μυστήριο. Η Ενσάρκωση του Κυρίου στα Κηρύγματα του Λέοντα για τη Γέννηση του Κυρίου (Magnae pietatis sacramentum. Die Inkarnation des Herrn in Leos Predigten zur Geburt Christi).
 66. Διεθνής επιστημονική ημερίδα στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Φραγκίσκος Α΄ Επίσκοπος Ρώμης-Βαρθολομαίος Α΄ Οικουμενικός Πατριάρχης. Πρότυπα θρησκευτικών ηγετών στον 21ο αιώνα». International Symposium "Francis I, Bishop of Rome. Bartholomaios I, Ecumenical Patriarch. Models of Religious Leaders for the 21st Century". Theologische Fakultät. Aristoteles Universität Thessaloniki. 21. April 2015. Vortrag: "The New Bishop of Rome: A Revolution?"
 67. Simpozionul Științific Internaţional intitulat Lucrarea pastoral-misionară a Bisericii şi impactul social şi comunitar al acesteia-istorie, actualitate, perspective. Universităţii Valahia din Târgovişte. 3.-4. Juni 2015. Vortrag: "Ambrose on Baptism in Context of the Fourth-Century Mystagogical Catecheses".
 68. “Katechismus zu studieren reicht nicht”, Rückblick auf 2 Jahre Pontifikat von Papst Franziskus und Perspektiven für die Zukunft der Kirche. Public Discussion (panel member), 9. März 2015, Graz.
 69. 9th Meeting of the PRO ORIENTE Forum Syriacum, 2.-5. März 2015, Wien, Österreich.
 70. Theosis/Deification. Christian Doctrines of Divinization East and West. Catholic University of Leuven (KU Leuven), Belgium, 29.-31. Januar 2015. Vortrag: “Metamorphosis/Theosis in the “Spiritual Homilies” of Ps.-Macarius”.
 71. Vortrag: „Gottgleich werden. Eine uralte Sehnsucht in einer postmodernen Welt?“, Institut für Archeäologie und Kunstgeschichte. Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Deutschland. January 26, 2015. 
 72. Vortrag: “Ps.Macarius' Mysticism and Its Reception in Eastern Syrian Authors”. School of Oriental and African Studies. University of London. London. 10. Dezember 2014.
 73. Ökumenischer Jahresempfang 2014. Ökumenisches Forum. Landtag Steiermark. Graz. 20. November, 2014. Vortrag: “Ökumene heute. 50 Jahre nach dem Ökumenismusdekret Unitatis Redintegratio”.
 74. Zweites Ekklesiologische Kolloquium. Wesen und Grenzen der Kirche. Pro Oriente. Wien, 5.-7. November 2014
 75. Conference on Patristic Homilies and their Reception History, 9.-11. Oktober 2014, Pappas Patristic Institute Boston (MA, USA), Vortrag: "Perspectives and Observations on Patristic Preaching and Its Reception".
 76. Rotary Club Graz, 1 October 2014: Presentation: „Gegeneinander und immer wieder miteinander. Die Wurzeln religiöser Vielfalt in der arabischen Welt“.
 77. International Conference at the St. Ephrem Ecumenical Research Institute (SEERI), Kerala (Indien), 8.-16. September 2014, Vortrag: "Some Mystical Images in Joseph Hazzaya"
 78. Conference on Makarios/Symeon in Eastern Tradition, 21.-23. August 2014 Bergvik (Finnland), Vortrag: "Macarian Themes in the 8th century Syrian mystic Joseph Hazzaya"
 79. Assessing Pilgrimage Studies Today Conference, 5.-6. Juli 2014, Centre for the Study of Christianity and Culture, University of York, Vortrag: “Pilgrimage and Holy Places: The Case of Palestine in the Fourth Century”.
 80. International Symposium on Christian Apocryphal Literature, 26.-29. Juni 2014, Theologische Fakultät. Aristoteles Universität Thessaloniki, Vortrag: “The Descent of Christ into Hades in the Apocryphal Literature”.
 81. Summeruniversität “Simbolo, allegoria, interpretazione”, 9.-13. Juni, Università Cattolica de Sacro Cuore, Milano (Italien). Vortrag: "Simbolo e simbologia nel cristianesimo orientale".
 82. Erasmus Lehr- und Forschungsaufenthalt an der Aristoteles-Universität Thessaloniki, Griechenland, 25. Mai-9. Juni, 2014.
 83. International Symposium Dimitru Stanilaoe, Eucharistic Communion and Philokalic Experience. 15.-17. Mai 2014, Fakultät für Orthodoxe Theologie, Iași (Rumänien), Vortrag: "Eucharistic Rites in the End of the Fourth Century".
 84. Internationales Symposium “Studia Theologica Doctoralia”, 12.-13. May 2014, Al. I. Cuza Universität, Ias (Rumänien), Vortrag: "Eucharist in the Mystagogical Catecheses".
 85. First International Conference of Aramaic and Syrian Studies at Cairo University (Cairo University). 28.-30. März 2014. Vortrag: "The Holy Spirit in the Syriac Liber Graduum"
 86. Internationale Konferenz “Thought and Culture in Christian Egypt 284-641AD.” Geisteswissenschaftliche Fakultät, Ain Shams Universität, Kairo, 1.-3. April 2014. Vortrag: “The Reception of Egyptian Monasticism in Southern France. The Case of John Cassian.”
 87. 8. Deutscher Syrologentag in Salzburg, 14.-15. April 2014. Vortrag: “Der Heilige Geist in den Schriften des Joseph Hazzaya.”
 88. 7th Annual Coptic Studies Symposium “Coptic heritage: Monasticism – Consistency and Change.” University of Toronto, Canada, 1. März 2014. Vortrag: “The Diversity of Egyptian Monasticism by the End of the Fourth Century in the Eyes of John Cassian.”
 89. Erasmus Lehr- und Forschungsaufenthalt an der Päpstlichen Comillas Universität Madrid, Spanien, 2.–15. Februar 2014.
 90. Colloque international:  “La lumière dans les religions du Livre : une approche pluridisciplinaire.” University of Balamand, Libanon, 13.-15. Dezember 2013. Vortrag : “L'Esprit Saint comme lumière et feu dans les 50 homélies spirituelles du Pseudo-Macaire.”
 91. International Scientific Conference “Ambrose of Milan in Christian literature and Theology.” Theologische Fakultät. Aristoteles Universität Thessaloniki, 11.-12. Dezember 2013. Vortrag : “ Ambrosius’ teaching on the Holy Spirit.” 
 92. “Der neue Bischof von Rom.” Graz, Souveräner Malteser-Ritter-Orden. Grosspriorat von Österreich. 2.  Dezember 2013.
 93. International Conference “Cyril and Methodius: Byzantium and the World of the Slavs.” Museum of Byzantine Culture, Thessaloniki, Griechenland, 28.-30. November 2013. Vortrag: “Cyril and Methodius: Byzantium and the World of the Slavs.”
 94. “Spiritualität der Ostkirchen.” Licht – Klause. Haus für Meditation und Bibelgespräch, Deutschfeistritz, 23. November 2013.
 95. International Seminar “The Fathers of the Church and Monastic Spirituality.” Voroneţ Monastery, Bucovina, Rumänien, 8.-13.11.2013. Vortrag: “Monastic Life in the Homilies of Ps.-Makarios.”
 96. Leuven Encounters in Systematic Theology. LEST IX. “Mediating Mysteries, Understanding Liturgies.” Faculty of Theology and Religious Studies, Leuven, Belgien, 23.-26. Oktober 2013. Vortrag: “ ‘We experienced these things only in eikon and mimesis; but salvation we experienced truly’. The Understanding of Mysteries in the Mystagogical Catecheses of Jerusalem.”
 97. International Workshop “Architecture, Prophecy and the Sacred in Late Antiquity.” Departamento de Investigaciones Medievales, Buenos Aires, Argentinien, 10.-12. Oktober 2013. Vortrag: “Constantine's Building Politics. Holy Places. A Break with Christian Utopia?”
 98. VIème colloque de Patristique de La Rochelle. “Les Pères de l’Eglise et les enjeux du pouvoir.” La Rochelle, 6.-8. September 2013. Vortrag: “L’influence de Constantin sur l’émergence de la notion de ‘lieux saints’ au IVème siècle.”
 99. “Patristic Studies in the Twenty-first Century” (50th Anniversary of the Association Internationale d’Études Patristiques / International Association of Patristic Studies (AIEP/IAPS)), Conference, Hebrew University of Jerusalem, Israel, 25.-27. Juni 2013. Vortrag: “Patristic Pneumatology in the Twenty-first Century.”
 100. Vortrag “Syrisch-Orthodoxe Spiritualität und Mönchtum”, Universität Wien, 13. Juni 2013.
 101. “Franziskus. Was bedeutet der neue Bischof von Rom für die Weltkirche?” Graz, Pro Oriente, 11. Juni 2013.
 102. “Papst Franziskus: Porträt, Hintergrund und Programm.” Graz, Kulturzentrum Kroisegg, 5. Juni 2013.
 103. International Doctoral Symposium (Theologisch-Orthodoxe Fakultät Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, Rumänien und Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Graz), Kloster Neamţ, 27.–28. Mai 2013. Vortrag: “The emergence of the notion of ‘Holy Places’ in the fourth century.”
 104. Symposium “The Laity and Christian Mission: Historical Reality, Personal Vocation, Ecclesiastical Necessity”, Theologisch-Orthodoxe Fakultät der Universität Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, Rumänien, 23.-25. Mai 2013. Vortrag: “ ‘From age to age you gather a people to yourself, so that from east to west a perfect offering may be made to the glory of your name’. A Survey of Different Liturgical Sources on the notion of ‘People of God’.”
 105. Symposium “La dramatique conciliaire. Coups de théâtre, tactique et sincérité des convictions dans les débats conciliaires de l’Antiquité à Vatican II”, Université Lille 3, Lille, 15.-17. Mai 2013. Vortrag: “Le saint concile de Constantinople (381).”
 106. XLI Incontro di studiosi dell’antichità cristiana: “La teologia dal V all’VIII secolo fra sviluppo e crisi”, Rom (Institutum Patristicum Augustinianum), 9.-11. Mai 2013. Vortrag: “Ἀναφορά and διαφορά. On unity in Cosmos. An analysis of Maximus Confessor’s Mystagogy Chapter II.”
 107. Podiumsdiskussion über das Buch von Stefan von Kempis “Papst Franziskus: Wer er ist, wie er denkt, was ihn erwartet” (Verlag Herder 2013), Buchhandlung Moser, Graz, 30. April 2013.
 108. “Franziskus – unser neuer Papst im argentinischen und lateinamerikanischen Kontext.” Graz, Universitätszentrum Theologie, 23. April 2013.
 109. Gespräch “Orthodox Spirituality”, Interreligiöse Begegnungen, St. Lukaskirche, Graz, 14. April 2013.
 110. Erasmus Lehr- und Forschungsaufenthalt an der Aristoteles-Universität Thessaloniki, Griechenland, 1.–13. April 2013
 111. “Ökumenisches Christsein und der Weg zur vollen Katholizität der Kirche.” Graz, 15.11. 2012 (Religion am Donnerstag, Universitätszentrum Theologie)
 112. “Die Apophtegmata Patrum in ihrem Kontext.” Graz, Pro Oriente, Koptisch-orthodoxe Kirche in Graz, 5.11.2012.
 113. “Tolerance within the churches - Tolerance supported by the churches.” Sofia, Bulgarien, 17.-21. Oktober 2012. Vortrag: “Tolerance between Religions? An Early Theological Report on Islam in the Eighth Century.”
 114. Verstva v dialogu s sodobno kulturo, Mednarodni ekumensko-medverski in medkulturni simpozij (International Interreligious and Intercultural Symposium “Religions in Dialogue with Modern Culture”). Univerzav Ljubljani. Teološka fakulteta Enota Maribor. 28.–30. Juni 2012. Vortrag: “ ‘And (from) the Son’. A Status Questionis on the Filioque.”
 115. Bibel und Antikenrezeption. Eine interdisziplinäre Annäherung. Symposion an der Universität Graz, 14.-17. Juni 2012. Vortrag: “Bibel- und Antikenrezeption im Kontext der zweiten Sophistik. Der Fall der Logoi des Gregor von Nazianz.”
 116. Peter and Paul Seminar. Liturgy as Litmustest of Reform in the Church: A Study of the Phenomenon of Reform in the Church. Leuven, Abbaye du Mont-César: 18.-19. Mai 2012. Vortrag: “Les réformes liturgiques carolingienne et grégorienne.”
 117. Vortrag “Fathers of the Church and Tradition.” Theological Seminary Neamţ. Rumänien, 10. Mai 2012
 118. Simpozionul Internaţional Studia Theologica Doctoralia. Ediţia a IV-a. Mănăstirea Putna. Rumänien. Vortrag: “The Sacrament of Reconciliation in the Roman Catholic Tradition. History and Present Situation.” 8. Mai 2012
 119. Vortrag: “Theological and Ecclesiological Dimensions of the Filioque Issue.” Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae. Iaşi, Rumänien. 4. Mai 2012
 120. Erasmus-Lehraufenthalt in Rumänien, 3.-10. Mai 2012.
 121. Vortrag: “Der Heilige Geist in der orthodoxen Tradition.” 29. März 2012. Pro Oriente. Graz
 122. Exegesis and Theology in the Antiochian Schools of Antioch, Edessa and Nisibis. Institute of Theology. University of Balamand, Libanon. 22.-26. Februar 2012. Vortrag: “Roads and Paths. On Biblical Exegesis in Syriac, Liber Graduum’s Memra XIX.”
 123. “Die christlichen Kirchen in Indien.” Vortrag bei Pro Oriente. Graz, 15. Februar 2012.
 124. Byzantium & the Arab World. Encounter of Civilizations. Aristotele University. Thessaloniki, Griechenland. 16.-18. Dezember 2011. Vortrag: “ἡ μέχρι τοῦ νῦν κρατοῦσα λαοπλανὴς θρησκεία τῶν Ἰσμαηλιτῶν. A study on De Haeresibus, 100.”
 125. Patristic Ecumenical Conference on Gregory of Nazianzus. Athen, 5.-7. December 2011. Vortrag: “The Impact of Basil’s De Spiritu Sancto upon the Pneumatology of Gregory of Nazianzus.”
 126. Colloque Judaïsme et Christianisme dans les commentaires patristiques de la Genèse. Université Paul Verlaine-Metz. Metz, Frankreich 30. November - 1. Dezember 2011. Vortrag: “Judaïsme et christianisme dans le Commentaire de la Genèse de Didyme l’Aveugle.”
 127. Simpozionului internaţional “Familia creştină în societatea contemporană -The Family through the Centuries in the Orthodox Church. 20 years of the Theological Faculty at the University of Oradea”, Rumänien. 10.-12. Oktober 2011. Vortrag: “Family Relationships in the Writings of Gregory of Nazianzus.”
 128. Vortrag: “Cyril of Alexandria in the Political Context of Fifth-Century Alexandria” in der St. Philopateer Coptic Orthodox Church. Dallas, TX, USA. 10. Juli 2011.
 129. Ethiopian and Oriental Orthodox Conference. Dallas, TX, USA, 7.-10. Juli 2011. Vortrag: “Ritual Studies and Rituality in the Non-Chalcedonian Churches.”
 130. 58e Semaine d´Études Liturgiques Saint Serge: “Jeûne et pratiques de repentance: dimensions communautaires et liturgiques”. Institut de théologie orthodoxe Saint Serge, Paris, 27.-30. Juni 2011. Vortrag: “Les pratiques de jeûne à Jérusalem d’après le témoignage de l’Itinerarium Aegeriae.
 131. Verba Domini. Lingua e Chiesa nell’Italia pre-Tridentina. The Church and Vernacular Italian before the Council of Trent. International Workshop. University of Toronto. Department of Italian Studies, 23.-25. März 2011
 132. “Les mystiques syriaques”, Société d'Études Syriaques. Paris, 19. November 2010
 133. La christologie patristique. Université Paul Verlaine, Metz, Frankreich, 17.-18. November, 2010. Vortrag: “La christologie de Cyrille de Jérusalem.”
 134.  “85 ans de l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint Serge et 90 ans de la fermeture de l'Académie Saint-Serge à Moscou”, Institut de Théologie Orthodoxe Saint Serge, Paris, 12.-13. November 2010. Referat: “Le rôle de l’Institut Saint Serge dans la médiation de la théologie orthodoxe en Occident.”
 135. “The Actuality of Saint Basil the Great”. Abo Akademi University. Faculty of Theology Åbo [Turku], Finnland, 20.-23. September 2010. Vortrag: “Basil’s De Spiritu Sancto. Its Structure and Relevance.”
 136. 57e Semaine d´Études Liturgiques Saint Serge: “La Liturgie comme témoin de l'Église”. Institut de théologie orthodoxe Saint Serge, Paris, 28. Juni – 1. Juli 2010. Vortrag: “L’Esprit et l’Église dans les rites liturgiques dans les Homélies Catéchétiques de Théodore de Mopsueste.”
 137. Weltkirchenrat. Public Witness: Addressing Power and Affirming Peace. Palestine Israel Ecumenical Forum. “The People of God in the Bible and Tradition: Semantic Implications and Modern Relevance.” 25.-30. Mai 2010, Balamand, Libanon. Vortrag: “The People of God in the Different Liturgical Traditions.”
 138. Karl-Franzens-Universität Graz. Katholisch-Theologische Fakultät, Graz, Austria. Vortrag: “Die Mystagogischen Katechesen.” 3. Februar 2010.
 139. John the Damascene: Theology, Image and Melody. St. John of Damascus Institute of Theology. University of Balamand, Balamand, Libanon. 1.-3. Dezember 2009. Vortrag: “Car l’arche du Seigneur aujourd’hui est entrée dans son repos (II Dorm, 16). Les traditions anciennes sur la Dormition et Assomption de la Mère de Dieu dans les homélies de Jean Damascène sur la Dormition.”
 140. Canadian Society of Syriac Studies. Toronto, 24. November 2009. Vortrag: “Repentance in the Book of Lamentations of Grigor Narekatsi.”
 141. Mostenirea spirituală a Sfintilor Părinti Capadocieni pentru crestinii de pretutindeni (“Das spirituelle Erbe der Kappadokier für das multi-konfessionelle und multiethnische Christentum von heute”) in Oradea, Rumänien, 5.-9. Oktober 2009. Vortrag: “The Holy Spirit in the Theological Orations of Gregory of Nazianzus.”
 142. Den Glauben an Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist heute gemeinsam bekennen. Theologische Fachtagung zur 1200-jährigen Wiederkehr der Aachener Synode 809. Vortrag: “Der Heilige Geist, die östliche Theologie und das Decretum Aquisgranense. Wie rezipiert das Decretum Aquisgranense die Kirchenväter?” Aachen, Deutschland, 23.-26. September 2009.
 143. Coptic Heritage: History and Creativity. Second Annual Coptic Studies Symposium. University of Toronto, 21. März 2009. Vortrag: “Fourth-Century Pneumatological Controversy in Alexandria: Athanasius’s Epistulae ad Serapionem.
 144. Katholisch-Theologische Fakultät der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Deutschland. 23. Januar 2009. Vortrag: “Ta Hagia tois Hagiois. Über das Heilige in den liturgischen Riten des späten 4. Jahrhunderts in Jerusalem.”
 145. Liturgy Seminar. Toronto School of Theology. 5. November 2008. Vortrag: “Eucharistic Rites in Late Fourth-Century Jerusalem.”
 146. Xth Symposium Syriacum – VIIIth Conference on Arab Christian Studies. Granada, Spanien, 22.-27. September 2008. Vortrag: “The Holy Spirit in Early Syriac Literature.”
 147. Semaine d’études liturgiques Saint Serge: “Les rites de communion”, Saint Serge, Paris, 23.-26. Juni 2008. Vortrag “ Les rites eucharistiques dans les catéchèses de Cyrille de Jérusalem, en rapport avec la parution des rites semblables dans d'autres catéchèses contemporaines.”
 148. Réceptions des Pères et de leurs écrits au Moyen Âge. Le devenir de la tradition ecclésiale. Congrès international de la Société internationale pour l’Étude de la Théologie médiévale. Centre Sèvres, Paris, 11.-14. Juni 2008. Vortrag: “La réception des Pères à Byzance pendant le renouveau macédonien: Le cas de Syméon le Nouveau Théologien.”
 149. Forschungsaufenthalt in Griechenland (Patriarchal Institute of Patristic Studies, Thessaloniki) und Türkei. Mai-Juni 2008.
 150. Canadian Society for Syriac Studies. Symposium VII: Syriac Mystical Tradition. 5. April 2008.
 151. Vortrag: “Ethiopia and Early Christianity.” North American Conference of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church. Los Angeles, Kalifornien, USA, 17. Januar 2008.
 152. Byzanz in Europa: Europas östliches Erbe. Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Greifswald. Deutschland. 11.-15. Dezember 2007. Vortrag: “Pneumatologische Konzentration. Ein byzantinisches Erbe in der orthodoxen Theologie.”
 153. Zweites Tübinger Symposium zum Christlichen Orient. Ägypten in der spätantiken Zeit. Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Tübingen, 6.-7. Dezember 2007. Vortrag: “Zwischen Origenes, Athanasius und Kyrill: ein weiteres Kapitel der alexandrinischen Pneumatologie. Das Traktat ‘Über den Heiligen Geist’ des Didymos.”
 154. The Thirty-Third North American Annual Byzantine Studies Conference. 11.-14. Oktober 2007. University of Toronto. Vortrag: “Kathodon eis Haiden. Infernal Drama in Romanos Melodos’ Kontakia.
 155. North American Syriac Studies Symposium V. University of Toronto. 25.-27. Mai 2007. Vortrag: “Perfects and Perfection in the Book of Steps.” Vorsitz des Plenums Early Theology I.
 156. Forschungsaufenthalt in Rom, gesamter Monat Mai 2007.
 157. XXXVI Incontro di Studiosi dell'Antichità Cristiana. Pontificio Istituto Augustinianum, Rome. Vortrag: “La Madre di Dio nei kontakia di Natale di Romano il Melodo.” 3.-5. Mai 2007.
 158. L’Église et la littérature vernaculaire dans la France médiévale. University of Toronto. 29.-31. März 2007. Vorsitz des Plenums: La narration de la sainteté.
 159. The Reception and Interpretation of Scripture in Late Antiquity. Conference in Honour of Prof. Charles Kannengiesser. University of Concordia. Montreal, 19.-22. Oktober 2006. Vortrag: “A Catena of Biblical Penitential Texts in Maximus Confessor’s Liber Asceticus?”.
 160. University of Durham, England. Vortrag: “The Syriac Liber Graduum. A Sociological Approach.” 1. März 2006.
 161. Conference of the Recipients of the Lilly Theological Grants. 24.-26. Februar 2006. ATS (Association of Theological Schools in the United States and Canada). Pittsburgh, PA/USA, 22.-24. Februar 2006. Vortrag: Liber Graduum and Syriac Spirituality in the Fourth Century.
 162. First International Congress of the Christian Orient. Córdoba/Spanien, 22.-25. November 2005. Vortrag: “Spirit, Light, and Fire in Joseph Hazzaya’s Treatise on the Three Stages of Monastic Life.”
 163. Theologische Fakultät. Universität Erfurt, Deutschland: “Ontologie und Liturgie in der Mystagogia des Maximus Confessor.” 28. Oktober 2005.
 164. Origeniana Nona. Pecs/Ungarn, 29. August – 2. September 2005. Vortrag: “The Holy Spirit in the Third Chapter of the First Book of Origen’s De Principiis.”
 165. Präsentation: “The Syrian Orthodox Church. Its Theology and Spirituality.” St. Mark Syrian Orthodox Church. Hamilton, 30 April 2005.
 166. Vortrag: “The Relevance of Romanian Orthodoxy and Monasticism.” Parohia Ortodoxă Romană Sfântul Dumitru. Toronto, 19. März 2005.
 167. The Place of Christ in Liturgical Prayer: Christology, Trinity, and Liturgical Theology. Yale University. Institute of Sacred Music. 24.-27. Februar 2005.
 168. ATS (Association of Theological Schools in the United States and Canada) Consultation for Theological Education. Pittsburgh, PA, USA. 22.-24. Oktober 2004.
 169. Vortrag “Contribution of Orthodox Theology to Roman Catholic Ecclesiology and Liturgy in the Twentieth Century.” Greek Orthodox Theological Academy. Toronto, 3. Mai 2004.
 170. Constantinople: 550 Years since the Fall. Granada (Spanien). 4.-6. Dezember 2003. Vortrag: “Constantinople between Two Millennia. The Testimony of Symeon the New Theologian in his Writings and Niketas’ Vita Symeonis. Religious, Social, and Political Considerations.”
 171. Octavum Colloquium Origenianum. Pisa, 27.-31. August 2001. Vortrag: “Maximus Confessor’s Criticism of Evagrian Origenism. The role of movement within ontology.”
 172. XXe Congrès international des Études byzantines. Paris, 19.-25. August 2001.
 173. Symposium on Isaac of Nineveh. Bose, Italien, 30. Juni–1. Juli 2001.
 174. Semaine d’études liturgiques Saint-Serge. Paris, 26.-29. Juni 2001.
 175. “Light. Theology and History in Early Byzantium.” Vortrag an der Franciscan University of Steubenville, 3. März 2001.
 176. “Becoming God. Only an ancient desire?” Vortrag an der University of Notre Dame, 22. Februar 2001.
 177. American Academy of Religion/Society of Biblical Literature 2000 Annual Meeting. Nashville, TN, U.S.A. 18.-21. November 2000.
 178. Eighth International Ecumenical Conference: Forms of Holiness in Russia (organisiert durch das Patriachat von Moskau, die Universität Turin und das Kloster von Bose). Bose, 20.-23. September 2000.
 179. Eighth International Ecumenical Conference: Saint Nicodemus of Mount Athos and the Philokalia (organisiert durch das Patriarchat von Konstantinopel, die Universität Turin und das Kloster von Bose). Bose, Italien, 16.-19. September 2000.
 180. “Patristic Liturgy. A way of spirituality in the Church.” Kurs am “Centro de Espiritualidad ‘Nuestra Señora del Carmen’.” Córdoba. April-Juli 1996.
 181. “The Theotokos from the liturgical-patristic perspective.” Vortrag am “Centro de Espiritualidad ‘Nuestra Señora del Carmen’.” Córdoba, 18. Mai 1996.
 182. “Triduum Paschale.” Kurs am “Centro de Espiritualidad ‘Nuestra Señora del Carmen’.” Córdoba, 1.-3. April 1996.
 183. “Dynamic unity of cosmos in Maximus Confessor.” Vortrag beim III Encuentro Argentino de Patrología. Buenos Aires, 28. Oktober 1995.
 184. “Eucharistic celebration. Dynamic, structures and spirituality.” Kurs am “Centro de Espiritualidad ‘Nuestra Señora del Carmen’.” Córdoba. April 1995.
 185. “Patristic Mystagogy as a way to theosis” Vortrag beim II Encuentro Argentino de Patrología. Buenos Aires, 28. Oktober 1992.
 186. “Logic and Metaphysics in Cicero.” Paper präsentiert am I Encuentro Argentino de Patrología. Tucumán, 27. Oktober 1990.

Kontakt

Heinrichstrasse 78 8010 Graz
Univ.-Prof. DDr. Pablo Argárate Telefon:+43 (0)316 380 - 3181

Sprechstunde nach Vereinbarung
Öffnungszeiten des Sekretariats: Mo-DO 9-12 Uhr

Ende dieses Seitenbereichs.

Beginn des Seitenbereichs: Zusatzinformationen:

Ende dieses Seitenbereichs.